Project Heymbosch

Een beetje verloren in het noorden van Jette ligt een merkwaardig en vrij natuurlijk parkgebiedje, de Heymbosch, net onder de gelijknamige laan.

Sinds een paar jaar is de gemeente druk in de weer om daar recreatie en behoud van de natuurlijke habitat met elkaar te verzoenen.

CEBO en Natuurpunt werden nauw betrokken bij het project dat kadert in de ‘Agenda Iris 21’ van Leefmilieu Brussel.

agenda-iris-21

Het resultaat laat zich alvast zien in een didactisch wandelpad dat via een aantal infopanelen de bezoeker wegwijs maakt in flora en fauna van het gebiedje. Namens Natuurpunt mocht ik mee verkennen en tips geven bij de degelijke voorbereiding, met name rond toekomstig beheer en soortenzorg.

Daarbij werd ik getroffen door de aanwezigheid van een mooi struweel sleedoorn.

Sleedoornpage!

Toen ik daar, zowel tijdens de vorige als de voorbije winter, ook de eitjes van de sleedoornpage ontdekte heb ik alles in het werk gesteld om de bosjes te laten verjongen. De eitjes werden inderdaad gevonden op de jonge loten van de sleedoorn want als de struiken te oud worden vind de page dat blijkbaar beneden haar waardigheid om daar nog jong gebroed te deponeren. Zaak was dus om naar de toekomst toe de struiken te verjongen en … ik vond aandachtig gehoor bij de gemeente die het beheer van het parkje onder haar bevoegdheid heeft. Zowel de mensen van de cel duurzame ontwikkeling, de groendienst als de schepen van leefmilieu waren heel hulpvaardig. Het resultaat is op de foto’s te zien.

(Lees hier meer over de sleedoornpage in Brussel)

Via gefaseerd beheer worden de oude struiken ‘opgeschoond’. De jonge opslag langs de straatkant wordt voorlopig gespaard want ook in het komende zomer moeten er nog eieren gelegd worden. Leve de sleedoornpage. Wie gaat meetellen volgende winter?