Wie de Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem niet kent verwijzen we graag naar volgend document van Leefmilieu Brussel : PDF Zavelenberg. (externe link)

Een van de laatste Brusselse groene ruimten met een landelijk karakter, zoals de Zavelenberg, herbergen een mozaïek aan natuurlijke habitats en unieke en kwetsbare dieren in een stedelijke omgeving.

In deze context bereidt het Brussels Gewest de officiële aanwijzing van deze groene ruimte als gewestelijk natuurreservaat voor. De verschillende biotopen en de soorten die er leven zullen voortaan een bijzonder beheer en een bijzondere bescherming genieten.

openbaaronderzoek

Vooraleer dit kan worden goedgekeurd door de Regering moeten het ontwerp van aanwijzingsbesluit en van het patrimoniaal en ecologisch beheerplan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Het doel van dit onderzoek is de mening van het publiek te kennen over de relevantie van de instandhoudingsdoelstellingen die er worden voorgesteld.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van  13 juni tot 12 juli 2016.

Op 21 juni 2016 wordt om 18 uur in het gemeentehuis van Sint-Agatha-Berchem, Alcyonstraat 19-23 (zaal 26) een informatieavond georganiseerd. Stuur uw mening via mail of naar het volgende adres :