Dit voorjaar lanceerde Leefmilieu Brussel voor de eerste keer een projectoproep specifiek voor de Brusselse verenigingen met als doel om initiatieven te ondersteunen rond natuur in de stad, die rechtstreeks verband houden met acties rond het Gewestelijk Natuurplan en/of het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie.

Een hele boterham deze laatste zin en het projectvoorstel dat we indienden bracht ook heel wat extra werk mee maar het loonde; twee weken geleden kregen we het bericht dat onze subsidieaanvraag werd goedgekeurd.

Ter info citeren we even de jury :

« Ondanks de ligging buiten het centrum van het gewest, erkent de jury het belang van het project voor het concrete beheer van een natuurlijke site die een boomgaard met opleidingen combineert. De jury noteert ook dat het project het mogelijk zou kunnen maken maaiopleidingen te organiseren (vaak gevraagd door de gemeenten voor hun initiatieven voor het milieuvriendelijk en gedifferentieerd beheer van de groene ruimten). De jury adviseert de toekenning van een subsidie van € 6.000. »

Fantastisch nieuws dus en dit zal zeker het beheer van onze Boomgaard vergemakkelijken.

Eerst en vooral zullen we voor het beheer van het terrein materiaal aankopen om onze boomgaard op een efficiënte en veilige manier te kunnen beheren. Daarbij voorzien we ook een deel van het budget om het aangekochte materiaal veilig te kunnen opbergen.

Voor educatieve doeleinden voorzien we de aankoop van fuiken en insectenpotjes én het plaatsen van een bijenhotel.

Materiaal om te zeisen

Om het project van onze boomgaard wat meer in de verf te zetten voorzien we tenslotte ook het plaatsen van een infobord, naambordjes bij iedere boom en communicatiemateriaal dat we kunnen gebruiken bij grote publieksevenementen.

We hopen spoedig onze eerste cursus of activiteit met het nieuwe materiaal te kunnen aankondigen.