Binnen de schoot van de vzw Grenzeloze Schelde werkt Natuurpunt Brussel momenteel mee aan de totstandkoming van een ecologische corridor in Brussel. Alhoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als één van de groenste hoofdsteden van Europa kan beschouwd worden, is er maar weinig natuur in Brussel en al helemaal niet in de Kanaalzone. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest probeert dit te veranderen met haar Natuurplan en het initiatief ‘Natuur in de stad’, dat initiatieven financieel ondersteunt die de biodiversiteit en natuur in de stad ten goede komen. De vzw Grenzeloze Schelde wil een platform bieden aan zowel bedrijven, overheden als verenigingen om aan de oevers van het kanaal de komende jaren de natuur te integreren, in de eerste plaats op de eigen terreinen.

Het kanaal door centrum Brussel

Meer plaats voor de natuur aan het kanaal is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar biedt ook een grote kwaliteit aan de leefomgeving van de inwoners van de Kanaalzone, met name in Molenbeek en Centrum-Brussel. Het stimuleren van de biodiversiteit en de groenbeleving van de inwoners zijn dan ook twee gelijkwaardige doelstelling van het project.

Een eerste stap is dan ook de opmaak van een inventaris van de locaties waar concrete acties mogelijk zijn om de groenschaarste weg te werken. Deze acties kunnen zowel klein- als grootschalig zijn. Van het plaatsen van een nestkastje of een schuilplaats tot de aanleg van groendaken en de vijvers: alles helpt om langs het kanaal een ecologische corridor tot stand te laten komen.

Fuut op verkenning

Daarnaast willen wij de Brusselaars sensibiliseren om te participeren. Door onder andere een webpagina en rondleidingen willen zorgen voor de sensibilisering van de Brusselaars, overheden en bedrijven. Burgers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van door inspraakprocedures in vergunningverlening en duurzame wijkcontracten. Het is bedoeling dat bij de huidige stedelijke transformatie in concrete projecten rekening wordt gehouden met zowel biodiversiteit als groenbeleving voor de gemeenschap. In dit verband zijn er al twee geslaagde voorbeelden waarmee twee bedrijven hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de ecologische corridor. Concreet hebben Aquiris en op Solvay op de oevers van het kanaal ten noorden van Brussel hebben vrijwillig een ‘groene’ dimensie op enkele hun terreinen geïntegreerd. Dit is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen milieuverenigingen en de betrokken bedrijven. De bedoeling is om de komende maanden enkele tastbare projecten tot een goed einde te brengen om zodoende de totstandkoming van een ecologische corridor op lange termijn veilig te stellen.

Het project wil rond het kanaal een dynamiek teweegbrengen waardoor Brussel ervoor kan zorgen dat die faam van groene hoofdstad ook voor haar meest verstedelijkte wijken terecht is. Wij kunnen dit echter niet zonder uw hulp: laat het dan ook niet na ons te contacteren indien u wilt meewerken of indien u ideeën hebt om een bepaald terrein te ontwikkelen, maar nood hebt aan expertise om uw idee tot een goed einde te brengen.

Toby De Backer, in overleg met de vzw Grenzeloze Schelde