De quarantaine omstandigheden maakten de op 19 april geplande Algemene Ledenvergadering onmogelijk. We wilden je nochtans opnieuw meenemen naar de Natuurpunt Brussel boomgaard in Jette, waar de bomen uit 2013 en 2015 het ondertussen uitstekend doen. Ze worden door een klein team van vrijwilligers “vertroeteld” natuurlijk.
De wat formele samenkomst erna, met hap en drank, viel daarmee natuurlijk ook weg, Daarom vind je hieronder de informatie over de werking van de afdeling, zoals we ze normaal in de jaarlijkse AV beschikbaar maken voor de leden.

Jouw medewerking ?

Heb je zin om zelf aktief aan de werking van Natuurpunt Brussel bij te dragen? Dat is zeker welkom.. Hulp is altijd nuttig in verschillende domeinen:
– terreinbeheer in Boomgaard Jette en Koeivijverdal Anderlecht
– onderzoek en natuurstudie (medewerking aan natuuratlassen, waarnemingen in natuurgebieden maar ook in de stad, monitoring van vleermuizenpopulaties, e.d.)
– medewerking aan organisatie van ekskursies en kursussen
– of een bestuursfunktie als je je werkelijk voor de afdeling wil engageren.
Neem kontakt op met het bestuur, en we gaan samen na wat jij voor Natuurpunt Brussel kan betekenen: info@natuurpuntbrussel.be

Activiteitenverslag (beknopt)

13 wandelingen
Tuinwijk Watermaal-Bosvoorde, Scheutbos in Molenbeek, Vogelzangbeekvallei in Anderlecht, …
Verschillende thema’s: paddenstoelen, insecten, gierzwaluwen, voorjaarsflora, …

theatervoorstelling ‘Roodkapje, het sprookje voorbij’

cursus Wilde Bijen
Vier lesavonden + drie excursie
Samenwerking met CVN en Aculea

8 beheerwerkdagen in de boomgaard van Jette
Snoeien, maaien en afvoeren, onderhoud


Financiëel verslag 2019

Inkomsten 2019

AFDRACHT LIDGELDEN, MINA, etc. 3759.59
LEEFMILIEU BRUSSEL
2000
SALDO CURSUS WILDE BIJEN
55
( SUBSIDIE VGC ) 
( 1125 ) *
TOTAAL

5814.59
* = Pas in januari 2020 ontvangen, niet in totaal.

Uitgaven 2019

PASSER: DRUKWERK, VERZENDEN 4662,98
BESTUURSVERGADERINGEN220,66
ALGEMENE VERGADERING291,86
WEBSITE82,62
MATERIAAL INVENTARTISATIE 347,58
BOOMGAARD JETTE171,59
DIVERSE (BANK, POST, LIDGELD, etc) 162,36
TOTAAL5939,65

Planning 2020

Het werkjaar 2020 werd normaal aangevat, maar we waren vrij snel verplicht de werking te herzien, in de praktijk konden de meeste activiteiten, zowel buiten als binnen, enkel afgeblazen worden.
Het belangrijkste daarbij was de cursus “Natuur in de stad” die op 2 mei moest starten met een excursie. Na overleg – de meeste cursusonderwerpen, vooral excursieactiviteiten zijn geheel seizoengebonden – werd beslist de cursus te herprogrammeren naar dezelfde periode in 2021. Ingeschreven deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.
Voor de cursus “Natuurgids” in het najaar blijft het afwachten of die kan georganiseerd worden.
Verdere activiteiten in 2020 zullen in functie van de mogelijkheden worden gepland en aangekondigd.

In het bijzonder: de Algemene Vergadering van Natuurpunt vzw (25 april) werd uitgesteld, en wordt vervangen door een digitale algemene vergadering, gepland op 18 juni. Geregistreerde vrijwilligers en stemgerechtigde leden ontvingen hier reeds informatie over.

Werk aan een wilde bijenatlas van het Brussels Gewest was in het voorbije jaar volop aan de gang, in samenwerking met WildBnB en de ULB (biologie).