Beheer

Beheer

Brussel is een groene stad. Bossen en wouden, natuurreservaten, parken en groene ruimten, privétuinen, landbouwgronden, braakliggende terreinen, speelvelden, kerkhoven… bedekken bijna 50%, of ongeveer 8.000 hectare, van haar oppervlakte. Brussel verbergt dus, soms onvermoede, natuurschatten! Dit natuurlijk erfgoed verdient het om te worden behouden, beschermd en ontwikkeld, omwille van zijn intrinsieke waarde en zodat alle Brusselaars ervan kunnen genieten. De aanwezigheid en de nabijheid van de natuur hebben immers een zeer positieve invloed op de levenskwaliteit in de stad en op de gezondheid van haar inwoners! Het beheer van de bossen, parken en grote natuurreservaten wordt meestal gedaan door Leefmilieu Brussel. Het beheer van de kleine stukjes natuur word verzorgd door verschillende kleine vzw’s, buurtcomités, verenigingen en associaties van verenigingen. Met hen werken we ook graag samen voor een wandeling, promotie, een actie of het plaatsen van grote grazers. Zelf zijn we momenteel bezig in vier gebieden; het Scheutbos, het Aquiris-terrein, de Boomgaard en project X.

Het Scheutbos is een beetje een speciaal geval. Dit wordt voortreffelijk beheerd door een samenwerkingsverband die “De vrienden van het Scheutbos” heet. De inbreng van Natuurpunt is hier echter het leveren van grote grazers die het gebied open houden en zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Op de terreinen van het Brussels waterzuiveringsstation Aquiris beheert Natuurpunt ook een terrein. Dit wordt momenteel gedaan door de professionele terreinploegen. Op het terrein werden onlangs ook broedpalen voor ooievaars gezet. (artikel)

Omringd door volkstuintjes en het mooie Laarbeekbos ligt onze boomgaard. Hier creeren we een echte hoogstamboomgaard met oude fruitrassen en proberen we door beheer een hoge biodiversiteit te bekomen.

Binnenkort starten we met een nieuw project… laten we het voorlopig nog project X noemen. Daarin gaan we met onze vrijwilligers het beheer van een nieuw natuurgebied in handen nemen. Hierover later meer…