Vroeg uit de veren

Met Martine Wauters trekken we opnieuw het Scheutbos in. De  weiden  van  Scheutbos  worden  jaar  na  jaar  rijker  (nieuwe  soorten  bloemen,  grassen  en
peulgewassen)  en  zijn  een  rustplaats voor vele vogels. We zien lijsters,  merels,  spreeuwen,  houtduiven  en  kraaien maar ook trekvogels vinden keren hier terug van hun verre overwinteringsplaats en vinden hier voedsel in overvloed.
zwartkop
Niet alleen de verschillende stand- en trekvogels maar ook hoe ze leven en de interacties die ze hebben met de diverse biotopen van het Scheutbos krijgen aandacht. Daarnaast ook enkele tips hoe u eventueel vogels kan helpen.

Afspreekplaats : Einde Scheutboschstraat ter hoogte Chalet Parkwachters ; terminus bus 86 of bushalte 49 Edmond Machtenslaan

Contactpersoon : Jean Leveque, leveque.jean@hotmail.com