Zoogdierenatlas

Het tweede en meteen het laatste jaar van het Zoogdierenatlasproject in Brussel is ingezet. Sinds de start van het project in februari 2015 werden al 2.614 waarnemingen ingevoerd. In iedere vierkante kilometer van het Brussels gewest werden al één of meerdere soorten zoogdieren gezien, maar er valt nog veel meer te ontdekken. Dat toont het voorbeeld van de mol.

In sommige regio’s werd harder gezocht dan in andere, zoals in de omgeving van het Poelbos in Jette en rond het Domaine du Silex in Watermael-Bosvoorde. In beide betreffende 1×1-kilometerhokken werden 20 zoogdiersoorten gemeld sinds de start van het project. De wezel die in Domaine du Silex gemeld werd is een van de bijzonderste waarnemingen. Tot nu toe werd sinds de start van het project nog nergens anders in Brussel een wezel gemeld. Een wezel jaagt op muizen, vaak in hun eigen gangen onder de grond. Omdat het territoriale roofdieren zijn, komen ze ook in veel kleinere aantallen voor dan hun prooidieren. Je krijgt ze dan ook niet gemakkelijk te zien. Komen er dan niet veel wezels voor in Brussel of moeten we nog wat harder zoeken? Omdat je wezels zo moeilijk te zien krijgt, is dat niet eenvoudig te bepalen, maar laten we dat even onderzoeken aan de hand van een gemakkelijker te vinden soort: de mol.

De Mol

De mol komt met 78 waarnemingen op de 7e plaats van meest gemelde zoogdieren in Brussel sinds 13 februari 2015 (zie tabel 1). Ze werd intussen in 37 van de 203 kilometerhokken gemeld, maar ongetwijfeld komt ze op nog heel wat andere plaatsen in Brussel voor. Mollen komen zowat overal voor waar er gegraven kan worden en er genoeg insecten in de grond zitten, tenminste als ze die locatie (al dan niet gravend) kunnen bereiken. In loofbossen en gras- of hooilanden vind je de grootste aantallen mollen en bossen en graslanden in het Brussels gewest waar er nog geen mollen gemeld werden. Daarom bij deze een warme oproep: heb je een mol(shoop) in je tuin of onderweg gezien? Maak er dan een foto van en meld ze op www.waarnemingen.be! Deze tijd van het jaar is trouwens ideaal om aanwezigheid van mollen vast te stellen. In maart-april graven de mannetjes (soms meer dan 1 km) lange tunnels om vrouwtjes te vinden. Er verschijnen dus heel wat nieuwe molshopen.

Tabel 1 – Meest gemelde zoogdiersoorten in het Brussels gewest (13/2/2015 – 30/3/2016).

Ranking Soort Aantal

  1. Vos – Vulpes vulpes 648
  2. Rode Eekhoorn – Sciurus vulgaris 475
  3. Gewone Dwergvleermuis – Pipistrellus pipistrellus 277
  4. Konijn – Oryctolagus cuniculus 198
  5. Siberische Grondeekhoorn – Tamias sibiricus 129
  6. Ree – Capreolus capreolus 98
  7. Mol – Talpa europaea 78
  8. Bosmuis – Apodemus sylvaticus 62
  9. Steenmarter – Marta foina 53
  10. Vleermuis onbekend – Chiroptera spec. 44

 

Kattenhulp

We willen natuurlijk niet alleen weten waar er mollen voorkomen. Ook waarnemingen van (sporen van) andere zoogdieren zijn heel erg welkom via www.zoogdierenatlasbrussel.be (geen registratie vereist) of www.waarnemingen.be. Zelfs je kat kan helpen. Katten brengen af en toe muizen of andere prooien mee naar huis en zijn dus de ideale helpers bij het inventariseren van de muizendiversiteit in Brussel. Maak een foto van dit ‘kattencadeau’ en post het via www.zoogdierenatlasbrussel.be! Of nog beter: print het persbericht op voornoemde website en vraag aan je dierenarts of je het mag ophangen in de wachtzaal.

Sommige soorten zoals egels, krijgen we het vaakst te zien als verkeersslachtoffer, maar dat is – jammer genoeg – eigenlijk ook een manier om te weten te komen welke diersoorten er in een gebied voorkomen. Ook verkeersslachtoffers kun je invoeren via de hierboven vermelde websites.

Mag het nog iets meer zijn? Wens je graag intensiever te helpen met de zoogdiereninventarisatie, door bijvoorbeeld muizen (levend) te vangen of cameravallen te plaatsen? Neem dan contact op met mailto:diemer.vercayie@natuurpunt.be

Auteur : Diemer Vercayie (Natuurpunt Studie)