Een Vogelnestje?

Het Vogelnestje is een orchidee en is in Belgie heel zeldzaam en beschermd. We kunnen hem terugvinden in kalkrijke beukenbossen in de Ardennen maar ook in Brussel dus. Historisch… maar kan ook opduiken op kalkhoudende gronde in de duinen.

Ecologie

Vogelnestje leeft op schaduwrijke plaatsen, onder bomen, maar de strooisellaag mag niet te dik zijn. Vogelnestje heeft geen bladgroen en leeft mycotroof. Het enige deel dat boen de grond piept is de jaarlijkse bloeiwijze. Voor zijn voedsel is het afhankelijk van bepaalde schimmels in de grond die op hun beurt ectomycorrhiza vormen met bomen. De plant is niet afhankelijk van bestuiving. Onder slechte omstandigheden blijven de bloemen ondergronds en bevruchten zichzelf. (kleistogame bloei)

vogelnestje

In Brussel

In Brussel wordt de soort inmiddels sinds een paar jaar gespot. Op sommige plaatsen komt hij al jaren terug; andere plaatsen zijn dan weer tijdelijk.

Vanwege de gevoeligheid voor verstoring wordt de precieze vindplaats niet meegedeeld. In je tuin overplanten is al helemaal een slecht idee; dat werkt NOOIT.

Vind je zelf deze bijzondere orchidee meld het dan op waarnemingen.be maar hou de precieze locatie voor jou!