Brussel groene stad?

Stad Brussel werkt reeds geruime tijd aan het zogenaamde “HOP Project” dat ze wil uitvoeren op een groen terrein van 3 hectare gelegen tussen 3 straten (Sint-Albaansbergstraat, Tuinbouwersstraat, Medoristraat) en ten noorden grenzend aan het Park van de Tuinbouwers en de kweekserres van de Groendienst. Het ligt tevens op 50 meter afstand van de 4de Europese School van Laken.

brusselsgreencity

Het plan behelst de bouw van een school voor 672 kinderen (van 3 tot 12 jaar oud), wat haar meteen de grootste lagere school van de Stad zal maken. Er zullen bovendien 6 appartementsgebouwen worden opgetrokken voor 75 gezinnen en er zijn ook 75 parkingplaatsen voorzien. Alles samen zal meer dan 75% van de oppervlakte met beton bedekt worden. Hoewel de daken volgens de plannen “groene daken” zijn en het regenwater wordt gecollecteerd, zal de grond zowieso ondoordringbaar worden. Het terrein ligt op een helling met een hoogteverschil van meer dan 15 meter en is een heel belangrijke waterbuffer voor de hogergelegen gebieden en parken. Dit is duidelijk te zien op de bestaande hydrologische kaarten van Laken.

Toename van de ecologische druk is het logisch gevolg van zulk plan. Sinds jaar en dag is het terrein een echte groene long met grassen, struiken en bomen waarin veel verschillende soorten vogels leven alsook heel wat fauna. Oorspronkelijk maakte dit heel oud domein deel uit van de tuinen van het Koninklijk Paleis. Hoewel niet publiek toegankelijk, spelen hier dikwijls vele kinderen van de gezinnen die rond dit domein wonen.

Door de quasi volledige bebouwing van deze waterbufferzone vrezen de omwonenden voor meer en heviger overstromingen dan wat in het verleden reeds het geval was. Het verkeer zal ook drastisch toenemen door de bewegingen van de 75 gezinnen en de lagere school. In vergelijking met het aantal gezinnen met kinderen in de ruime omgeving is de capaciteit van deze school veel te groot. Dit betekent dat de school jonge kinderen van andere delen van de Stad zal moeten aantrekken en dus bijkomend verkeer zal teweegbrengen. ’s Morgens en ’s namiddags wordt de buurt nu reeds geconfrontreerd met zware verkeersstromen te wijten aan de de 2 bestaande scholen (BSGO, Vlaamse school met ong. 1000 leerlingen en de Europese School met 3000).
Er werd een Buurtcomité opgericht om de bezwaren voor te leggen aan de betrokken schepenen (Onderwijs, Huisvesting en Verkeer) en in echt overleg de plannen te hertekenen. Een eerste en enige algemene meeting van de schepenen met de buurtbewoners werd massaal bijgewoond. Sindsdien verlopen de contacten via de verantwoordelijken van het Buurtcomité. Naar wat er kan worden vernomen, verloopt dit niet al te best : de schepenen willen niet horen van een drastische vermindering van de bouwdensiteit, laat staan van de bescherming van een groene zone. Hoewel er wel degelijk nood is aan bijkomende scholen en sociale woningen, zijn er alternatieven te vinden binnen het ruime patrimonium van de Stad en verlaten industriële en ambachtelijke sites. Waar kan men in het Brussel Gewest nog zo’n uniek en ongerept domein van 3 ha met interessante fauna en flora vinden ? Dit terrein moet als groene buffer behouden blijven ! Indien de bestemming zo nodig moet worden veranderd, maak er dan een open park van met enkele volks- en “schooltuinen” ten bate van de nabijgelegen buurt. De plannen voor de Heizelvlakte zal de druk op het noorden van Brussel enkel nog doen toenemen. Men kan een groene zone slechts eenmaal omvormen tot beton en er is geen “undo” mogelijk voor de volgende generaties.

Website : Website comite donderberg
Vragen? :  Email naar : comite.donderberg@gmail.com