Linaria simplex, van adventief naar blijver?

Dit plantje werd reeds in 2013 ontdekt in Jette maar lijkt nu toch een blijvertje. Sinds 2013 werd het plantje iedere terug opnieuw gespot en meer nog, de populatie lijkt te groeien.

Oorspronkelijk kwam het plantje voor in het Middellands zeegebied en verder tot in Iran, Israël, Zuid-Rusland,… Reeds enkele jaren is het plantje echter aan een opmars bezig in noordelijke richting. Het werd in voorbije jaren reeds gespot in het noorden van Frankrijk, veelal rond spoorwegen, maar nu dus ook in België en meer bepaald in Jette. Het valt niet uit te sluiten dat het ook op andere plaatsen in België voorkomt maar voorlopig is Jette de enige bekende vindplaats. (en voorlopig heeft het natuurlijk nog geen nederlandstalige naam)

Wie het zelf wil vinden houdt er best rekening mee dat het een heel klein plantje is. Zoek bijvoorbeeld tussen de keien van de tramsporen in de Rommelaerelaan ter hoogte van het ziekenhuis. (maar aub blijf voorzichtig en loop niet tussen de sporen!!!)

Linaria simplex