Bij paddenstoelen wordt steevast aan bossen gedacht. Dat er ook in gazons en grasperken heel wat soorten groeien wordt door leken weleens vergeten. Ook al is de soortenrijkdom in bossen veel groter, het aantal bijzondere soorten met een goede indicatiewaarde voor kwaliteitsnatuur is in graslanden (waaronder ook grasperken en gazons) niet te onderschatten.

Graslanden met veel wasplaten: in West-Europa zijn dat meestal waardevolle kalkgraslanden, eeuwenoude gazons op landgoederen of weilanden van keuterboertjes, die van oudsher extensief begraasd zijn. Dat een nieuwe toplocatie voor deze kritische graslandpaddenstoelen ook in de de rand van het Brussel werd ontdekt, was enkele jaren geleden dan ook een grote verrassing.

elfenwasplaat (foto: Wim Veraghtert)
elfenwasplaat (foto: Wim Veraghtert)

Wasplaten, knotszwammen, aardtongen. In de vele voortuinen, speelpleintjes en bermen van de sociale woonwijken Floréal en Le Logis zijn deze paddenstoelen dan ook volop te bewonderen. Vele natuurbeheerders zijn jaloers op de diversiteit aan paddenstoelen die hier te vinden zijn.

Samen met paddenstoelenkenner Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN trekken we op verkenning

Opgelet : Deze wandeling wordt georganiseerd door gemeenschapscentrum WABO; zij vragen voor deze wandeling een bijdrage van 3 euro maar bieden na de wandeling wel een kopje koffie met cake aan.

Afspraak: Om 1400h aan het Drie Lindenplein (bushalte 95 richting Brussel)