Naar aanleiding van een recent artikel in Bruzz over mogelijke concurrentie in Brussel tussen honingbijen en “wilde bestuivers”, kregen wij bij NP Brussel een paar ongeruste vragen over de mogelijke bedreiging van de Brusselse biodiversiteit door het toenemend aantal bijenkasten.

Weinig onderzoek

Momenteel is het zo dat er voor Brussel weinig onderzoek is verricht naar de mogelijk negatieve impact van de introductie van bijenkasten. In 2015 verscheen een algemene studie van professor Nicolas Vereecken (ULB) waarin aanbevolen wordt om geen bijenkasten te plaatsen in natuurgebieden en kwetsbare gebieden. Het introduceren van een kolonie honingbijen zou aanleiding kunnen geven tot voedselcompetitie met onze lokale insecten (een kolonie honingbijen heeft heel wat stuifmeel en nectar nodig) en zou ook wilde bestuivers zoals solitaire bijen en hommels kunnen besmetten met ziekten en parasieten. De studie van 2015 was niet specifiek op Brussel gericht. Momenteel ontbreekt heel wat informatie omtrent inventarisatie en verspreiding van het honderdtal wilde bijen in ons Gewest.

Niet grootste bedreiging

Volgens Natuurpunt Brussel lijkt het aangewezen om het ‘voorzichtigheidsprincipe’ te hanteren; we weten voor de Brusselse situatie niet of bijenkasten onder bepaalde omstandigheden een significant negatieve impact kunnen hebben op onze wilde bestuivers. Vanuit dit voorzichtigheidsprincipe zal Natuurpunt Brussel het plaatsen van bijenkasten dan ook niet aanmoedigen. De grootste bedreiging voor onze wilde bijen en andere wilde bestuivers gaat vooralsnog uit van een vermindering aan geschikte biotopen, groene ruimtes, ruige hoekjes, gevarieerd nectar- en stuifmeelaanbod en nestplaatsen. En hier valt dan ook de grootste bijdrage te leveren door de overheid maar ook door u en ik.

Bijenkasten op dak in Brussel

Natuurpunt steunt dan ook constructieve samenwerking waarbij bijvoorbeeld struiken en bomen met interessante bloesems aangeplant worden, waarbij het maaibeheer wordt aangepast, ruige hoekjes behouden of gecreëerd worden en het promoten van een ruim nectaraanbod in particuliere tuintjes.

 

Wil je graag zelf de wilde bijen leren kennen? Je vindt in Brussel al snel meerdere soorten en regelmatig worden soorten waargenomen die zeldzaam of zeer zeldzaam zijn. Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt heeft meerdere actieve leden in Brussel. Aarzel niet ons te contacteren en eventueel mee te helpen met de inventarisaties.

Of wil je de wilde bijen zelf helpen in je tuin of je terras. Vind hier onze tips!

Tekst : Maarten Cuypers (Aculea)