Leefmilieu Brussel lanceert, in samenwerking met Natuurpunt en Natagora, een grote telling van
padden, kikkers, watersalamanders, hagedissen en hazelwormen, kortom alle wilde amfibieën en
reptielen van het Gewest.
De Brusselse administratie doet een beroep op de burgers om te helpen.
“Ons Gewest herbergt een rijke biodiversiteit. De uitdaging zal erin bestaan dit gemeenschappelijk
natuurlijk patrimonium te beschermen in het kader van de demografische uitdaging waarmee we
worden geconfronteerd. Daarom is het nodig dat iedereen zijn steentje bijdraagt!”, zegt de Minister
van Leefmilieu, Céline Fremault.

Wist je dit?

Bepaalde soorten van amfibieën en reptielen in Brussel, zoals de groene kikker, nemen dramatisch af
in aantal terwijl andere sterk in aantal toenemen, zoals de meerkikker die het Gewest lijkt te hebben
overspoeld of de muurhagedis, een niet alledaagse Waalse soort, die begonnen is aan de verovering
van de spoorwegen en braakliggende industrieterreinen van Brussel… En dan zijn er ook nog de
exotische soorten, zoals de waterschildpadden, die in de vijvers van de parken werden losgelaten…
Gewone pad

Een stand van zaken is nodig

Hoe zijn deze soorten in Brussel terechtgekomen? Wat is hun impact op de andere soorten? Hoe
dramatisch is de afname van bepaalde soorten?
Om te weten hoe het gesteld is met de biodiversiteit in Brussel is het belangrijk de aanwezige
soorten te kennen, hun populatie, hun verspreiding, enz. Op basis van deze informatie komen we te
weten welke soorten het goed doen en welke soorten meer bescherming nodig hebben en kunnen
we beheersplannen opstellen.
Daarom worden de dieren op regelmatige wijze geïnventariseerd met de hulp van
natuurverenigingen en de burgers. In Brussel dateert de laatste telling van wilde amfibieën en
reptielen van 15 jaar geleden. Het observatieproject zal 3 jaar duren en leiden tot een geheel
bijgewerkte nieuwe atlas.

 

Hoe deelnemen?

Beschikt u over een tuin met een privévijver? Een kleine groene ruimte? Een moestuin aan de rand
van een spoorlijn?
U kunt Leefmilieu Brussel helpen bij deze telling. Daarvoor hoeft u enkel de waargenomen padden,
kikkers, watersalamanders, hazelwormen en hagedissen in te voeren op de speciale website voor
deze operatie : www.herpetobru.be
Het is ook mogelijk elke waarneming via een smartphoneapplicatie in te voeren.
En wie weet, misschien kan u zelf zien hoe een kikker in een prins verandert …
Gelooft u het niet?
Contactpersonen:
Dominique Verbelen, Natuurpunt (dominique.verbelen@natuurpunt.be)

 

Info:

www.herpetobru.be