De amfibiënwandeling in de natuurreservaat vogelzangbeekvallei (Anderlecht) was ongetwijfeld een groot succes.
Deze activiteit was een samenwerking tussen plaatselijke vereniging CCN Vogelzang CBN – CGNB, Hyla, Natuurpunt Brussel, Leefmilieu Brussel en Week zonder pesticiden.
De amfibieën waren op de afspraak maar ook het publiek, een opkomst van een vijftigtal mensen hadden we nu ook weer niet verwacht.

Gewone pad

Na de introductie en het verdelen van de documentatie werd om zeven uur van start gegaan. Gezien de hoge opkomst werd noodgedwongen beslist om direct naar het vergaarbekken van de Meylemeers te trekken waar het spektakel van de vele padden verzekerd was. Hier zijn we ook lange tijd gebleven om te genieten van het schouwspel. De meeste exemplaren waren mannetjes wat betekent dat tijd van voortplanting bijna achter ons ligt. De vrouwtjes zijn dan al terug vertrokken.

Kleine watersalamader

De bruine kikkers waren ook al het water uit maar we konden wel nog de kleine watersalamander en alpenwatersalamander bewonderen.

Wil je meer weten over de Vogelzangbeek en de organisatie die het beheer op zich neemt? Neem dan hier een kijkje!

Wachten in het schemerdonker (foto : Joseph Buyl)