Helaas zien we dat broedgelegenheid voor de gierzwaluw in onze steden snel afneemt. Ook Brussel wordt in hoog tempo heringericht, gebouwen worden geisoleerd,… allemaal heel goed maar de gebruikte materialen en nieuwe bouwtechnieken bieden de gierzwaluw meestal geen toegang meer tot een broedruimte. Bovendien is het ook nog zo dat de Gierzwaluw zeer plaatstrouw is en niet erg flexibel is wanneer er naar een nieuwe nestruimte moet worden uitgeweken. Er zijn voorbeelden bekend van een pand dat gesloopt werd waarbij de broedvogels nog het hele broedseizoen bleven aanvliegen op de plek waar eerder de invliegopening was gesitueerd. Het was alsof de vogels niet konden beseffen dat het nest verdwenen was. Een wat minder goede eigenschap van de gierzwaluwen die we ze eigenlijk niet kunnen aanrekenen als we beseffen hoe knap het is om ieder jaar na tienduizenden kilometers te hebben gevlogen precies weer het nest terug te vinden op rij 6 tweede pan van links.

Verschillende (stads)natuurverenigingen willen de gierzwaluw dan ook een handje helpen. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw zijn er verschillende manieren waarbij rekening kan gehouden worden met deze sympatieke zomergast. Meer info hierover vind je hier.

Nieuw Brussels model nestbak

De Brusselse bak (foto : M. Wouters)
Eerste eigenaar (foto M. Wouters)

Ga je niet renoveren of bouwen én zijn er gierzwaluwen in de buurt; dan kun je misschien ook iets doen! Waarom geen Brusselse nestbak voor gierzwaluwen hangen? Ferme Nos Pilifs ontwikkelde met behulp van Martine Wouters van de gierzwaluwenwerkgroep een nieuw ‘Brussels’ model nestbak voor gierzwaluwen.

foto : M. Wouters

De bak wordt gemaakt uit stevig en duurzaam douglassparhout (fcs). Het beschikt over een dubbelwandig schuin dak tegen oververhitting en als bescherming tegen predatoren. Met het kopen van deze Brusselse nestbak ondersteun je niet alleen de gierzwaluw maar ook het sociale project van Nos Pilifs. Let wel op! Niet alle plaatsen zijn even geschikt voor gierzwaluwen. Indien hierover vragen kun je altijd terecht op dit adres : biodiv.apus@gmail.com

Iets meer over Nos Pilifs?

Foto : M. Wouters

In een groene oase in het midden van de gemeente Neder-Over-Heembeek, ligt boerderij (Ferme) Nos Pilifs, een door de CoCof erkende Beschutte Werkplaats. Sinds de oprichting in 1984 biedt deze onderneming tewerkstellingsmogelijkheden aan mentaal gehandicapte personen in het noorden van Brussel. Geleidelijk aan heeft de Boerderij haar activiteiten uitgebreid en momenteel werken er al 170 personen, waarvan 140 personen met een handicap. Door het werk aan te passen aan de gebreken van de personen, kunnen we de handicap beperkt houden en kunnen deze personen zich verder ontplooien in de afwerking van hun taken.

Ferme Nos Pilifs (foto : M. Wouters)

Het 5 ha grote dierenpark biedt plaats aan alle mogelijke diersoorten die normaal op een boerderij aanwezig zijn. Het is de ideale omgeving om met het gezin een mooie wandeling in de natuur te maken.

Achter dit idyllische kader zit een onderneming verborgen die zich tot doel stelt om personen met een handicap nuttig, waardevol en lonend werk aan te bieden. Bovendien vinden wij het belangrijk om aan dit maatschappelijk doel ook economische en milieuaspecten te verbinden en van de Boerderij een duurzame onderneming te maken.

Website : http://www.fermenospilifs.be/nl/