Als het goed is moet je het ook zeggen; de gemeente Jette steunt volop de Brusselse (of Jetse) gierzwaluwen. Het begon vier jaar geleden met een geleide wandeling door de straten van de gemeente. Kort daarop verscheen in het gemeentjeblaadje ook een sensibiliserend artikel over de gierzwaluw.

In 2015 liet de gemeente nestblokken integreren bij de renovatie van een toren tussen twee scholen. Daarover werd er opnieuw bericht in het infoblaadje van de gemeente. Uitgebreide info werd daarna ook aan de scholen gegeven.

In 2016 lanceerde de gemeente een campagne waarbij de bevolking aangeboden werd om een nestbak voor gierzwaluwen aan hun huis op te hangen in samenwerking met de gierzwaluwenwerkgroep van Natagora-Aves en Leefmilieu Brussel. Er werden terug 2 artikels gepubliceerd in het infoblaadje van de gemeente, er werd een infostand bemand bij de opendeurdag van de groendienst, er werd een wandeling “aperitief-gierzwaluw” georganiseerd en een infoavond ingericht in de bibliotheek.

Deze actie had dan ook een enorm succes. Meer dan dertig Jettenaars toonden zich bereid om een nestbak op te hangen, maar ook verschillende scholen, de bibliotheek, het cultureel centrum en kinderdagverblijven waren geinteresseerd. Dit noopte de gemeente er toe om de plaatsing van de bakken, uit praktische overweging, te spreiden over 2 jaar.

Prototype nestbak ‘Nos Pilifs (foto M. Wauters)
Dubbele nestbak Schwegler (foto : M. Wauters)

Uiteindelijk dit jaar in april werd de operatie beëindigd. 32 dubbele nestbokken (type Schwegler) en één enkele nestbak met dubbel schuin dak (prototype Nos Pilifs) werden geplaatst.

Daarenboven werden nog :

  • 4 andere nestbakken geleverd voor particulieren die de nestbak aan de achterkan van hun huis wilden bevestigen
  • 8 steigergaten werden (opnieuw) geopend
  • 1 speciale gierzwaluwendakgoot met plaats voor 10 zal nog geplaatst worden bij één erg gemotiveerde inwoner

 

Openen van een steigergat

Dit alles samen werd voor 87 koppels gierzwaluwen een 5-sterren logement voorzien! Een prachtige samenwerking tussen verschillende vrijwilligers, de gemeente en Leefmilieu Brussel. Welke Brusselse gemeente kan zich zo nog op de gierzwaluwenkaart zetten? Welke vrijwilligers willen hun gemeente aansporen?

 

 

Plaatsing van de bakken :