REGLEMENT  FOTOWEDSTRIJD  2018

Download meteen dit reglement (als PDF) en het deelnameformulier (als ODT, DOCX of DOC file) hier.

Deelname:
Deelname is open voor iedereen, je hoeft geen Natuurpunt lid te zijn, of in Brussel te wonen. Enkel bestuursleden van Natuurpunt Brussel en juryleden zijn van deelname uitgesloten. Foto’s in lage resolutie digitaal formaat (voor schermpresentatie, zie hierna) dienen samen met het deelnameformulier per email ingezonden te worden, uiterlijk  30 september 2017 middernacht (termijn gewijzigd: 15 oktober 2017). De ingezonden foto’s dienen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen te zijn in de voorbije vijf jaar (vroegste datum 1 januari 2013). Iedere deelnemers kan maximaal drie foto’s inzenden. De .JPG fotobestanden dienen samen met het ingevulde inschrijvingsformulier (als attachments in dezelfde email) gezonden te worden aan
foto2018@natuurpuntbrussel.be

Categorieën:
Foto’s worden in drie categorieën opgedeeld; deelnemers kiezen zelf de categorie van hun foto’s.
individuele soorten (dier, plant, paddenstoel, etc.),
natuurlijke omgevingen,
natuurlijk landschap.
Je vindt een beschrijving van wat we onder deze categorieën verstaan in de introductietekst.
Over deze categorieën heen is er bovendien een jongerencategorie (geen 16 jaar op 31 december 2017), en worden er door de jury één tot drie “Best of Show” inzendingen gekozen.

Files en filenamen:
De jurering van de inzendingen gebeurt op uniforme lage resolutie ingezonden digitale files, in goede projectieomstandigheden. We doen de grootste inspanning om ingezonden werk op de best mogelijke manier weer te geven. We werken met een projector met hogere dan XVGA resolutie, zodat alle foto’s op een uniforme neutrale achtergrond bekeken worden. Voorzie dus geen kader of matte rond je foto, tenzij je daar om een of andere reden bijzonder aan houdt. Voeg in elk geval geen zichtbare tekstelementen toe in of buiten het beeld. We beschouwen een redelijke digitale naverwerking van een foto als volkomen normaal, binnen het opzet van de originele opname, maar composietbeelden of fotomontages verwerpen we.
Deelnemers zenden ons digitale copieën van hun fotos in maximum XVGA (1024×768 pixels) formaat, dat betekent dat de pixel afmetingen maximaal 1024 pixels horizontaal en 768 pixels vertikaal mogen bedragen. Foto’s met niet-standaard verhoudingen (vierkante, panoramische en andere formaten) zijn perfect toelaatbaar, maar moeten aan deze maxima voldoen.
OPGELET: Bewaar ook zorgvuldig de hoge resolutie originelen van je werk. Indien we een foto weerhouden voor tentoonstelling dan dien je ons later het hoge resolutie bestand te bezorgen voor een afdruk. De pixelgrootte van deze originele files, dus ook de camera waarmee ze opgenomen zijn, is geen criterium; een 5 megapixel file van een goede opname volstaat vaak voor een behoorlijke afdruk voor tentoonstelling, een hogere resolutie mag uiteraard.
Maak filenamen niet langer dan 15 karakters (zonder de .JPG extensie), enkel hoofdletters, waarvan:
– het eerste karakter een S (soort), N (natuurlijke omgeving) of L (landschap) is,
– het tweede karakter een J voor jeugdcategorie, zoniet een A (adult) is,
– het derde karakter een “_” (underscore) is.
Voor de rest kies je de filenaam vrij, maar hou het eenvoudig.
Indien een foto werd gebruikt bij het invoeren van een waarneming op de site waarnemingen.be, zoek dan het indexnummer van de waarneming (niet van de foto) op en noteer het op je deelnameformulier, dat is het getal waarmee de URL van de individuele waarneming eindigt:
https://waarnemingen.be/waarneming/view/73236491
Dit gegeven is enkel informatief en speelt geen enkele rol bij de beoordeling.
Het deelnameformulier dien je samen met je foto(s) te mailen naar het adres hierboven. Je vindt het blanco formulier op de website van Natuurpunt Brussel, in .DOC, .DOCX en .ODT formaten. Je mag het naar keuze in een van deze formaten invullen en insturen.

Jury:
We stellen een jury samen uit bestuursleden van Natuurpunt Brussel, aangevuld met externen. Juryleden scoren elke foto individueel op volgende criteria, en punten worden eenvoudig opgeteld:
natuurwaarde (40 punten),
fototechnische kwaliteit (30 punten),
esthetische kwaliteit (30 punten).
In elke categorie, ook jeugd, worden drie bekroningen toegekend (hoogste scores), maar er kunnen meer dan drie foto’s weerhouden worden voor de tenstoonstelling. Bekroonde deelnemers ontvangen hiervan een certificaat.

Tentoonstelling:
Natuurpunt Brussel staat zelf in voor het uniform afdrukken van foto’s voor de tentoonstelling. Daartoe moeten deelnemers ons uiteraard hoge resolutie files van hun foto’s kunnen bezorgen. Hou dat voor ogen bij de verwerking van je inzending. Bij de opening van de tentoonstelling kunnen een aantal bijkomende foto’s ook in doorlopende projectie worden gepresenteerd.  Als deelnemer ontvang je hiervoor uiteraard een uitnodiging.

Publicatie:

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat je aan Natuurpunt Brussel en aan Natuurpunt vzw toestemming geeft de ingezonden foto’s, meermaals en zonder vergoeding, in hun eigen publicaties te gebruiken, zowel in fotografisch of gedrukt als in digitaal of electronisch formaat. Zij kunnen dit recht niet buiten de fotograaf om aan derden overdragen. Je behoudt daarnaast als fotograaf echter wel het volledige gebruiksrecht van je beelden.

Download dit reglement (als PDF) en het deelnameformulier (als ODT, DOCX of DOC file) hier.