Fotowedstrijd 2018

Download meteen deze informatietekst als PDF hier.

In februari 2018 bestaat Natuurpunt Brussel, in zijn huidige vorm, tien jaar. Dat willen we in de verf zetten met een fotowedstrijd Brusselse natuur en een fototentoonstelling. Je vindt het volledige reglement hierna, een digitaal deelnemingsformulier dien je van de website te downloaden. Ook het reglement kan je daar in PDF formaat downloaden. Hou je zorgvuldig aan de voorwaarden voor een digitale inzending. We ronden deze wedstrijd af met een tentoonstelling in Gemeenschapscentrum WaBo (Watermaal-Bosvoorde), in februari 2018.
Foto’s kunnen in drie categorieën ingezonden worden, deelnemers kiezen zelf de categorie van hun inzendingen. We geven graag enige toelichting bij het opzet van de categorieën :
Individuele soorten (dier, plant, paddenstoel, etc.): de foto heeft duidelijk één enkele soort als onderwerp. Dat dient geen geïsoleerd individu te zijn, een bundel van een groot aantal inktzwammen is evident één soort, net als een formatie overvliegende aalscholvers, e.d. Voor deze categorie dien je de soort zo goed mogelijk te identificeren. Het is helemaal niet vereist dat het specimen volledig op de foto staat, detail- en makro-opnamen zijn toegelaten, maar de soort moet voldoende herkenbaar zijn. Elementen van de omgeving als gras, ondergrond, water,… kunnen wel deel uitmaken van het beeld.
Natuurlijke omgevingen: op de foto komen verschillende elementen voor die samen een logische natuurlijke omgeving vormen: een bosrand met verschillende plantensoorten, een vijver of beekoever met natuurlijke elementen, een ruigte met lage en hoge groeivormen, en evt. aanwezige diersoort(en). Identificatie van soorten mag, maar kan begrijpelijkerwijs niet volledig zijn.
Natuurlijk landschap: een globale landschapsfoto die een relatief groot gebied bestrijkt, en die vooral de natuurwaarde van het landschap onder de aandacht brengt.
Over deze categorieiën heen is er bovendien een jeugdcategorie (geen 16 jaar op 31 december 2017). Ook jonge deelnemers moeten zelf een categorie voor hun foto’s aangeven.

We beschouwen een redelijke digitale naverwerking van een foto als volkomen normaal, binnen het opzet van de originele opname (cropping, hercadrering, helderheid, contrast, kleurcorrectie, scherptecontrole, e.d.), maar composietbeelden of fotomontages verwerpen we (onderschat de jury niet, sommigen hebben meer dan 20 jaar ervaring met beeldverwerkingsprogrammas’s).

Bij foto’s die werden gebruikt als illustratie bij een ingevoerde waarneming op de site waarnemningen.be vragen we je het indexnummer van de waarneming (niet van de foto) te vermelden. Dit speelt geen rol bij de beoordeling, maar we willen graag weten hoeveel van de deelnemende fotografen ook op deze site, die eveneens zowat tien jaar online staat, aktief zijn.

Een tentoonstelling is gepland voor februari 2018, denkelijk samenvallend met de Algemene Ledenvergadering. Bij de opening van de tentoonstelling kunnen een aantal bijkomende foto’s ook in doorlopende projectie worden gepresenteerd.  Als deelnemer ontvang je hiervoor uiteraard een uitnodiging.

Digitale inzendingen dienen ons uiterlijk op 30 september 2017 te bereiken (termijn gewijzigd: 15 oktober 2017). De jurering gebeurt in oktober-november, zodat resultaten in december kunnen bekend gemaakt worden. We stellen de jury zo samen (bestuursleden van Natuurpunt Brussel en externen) dat zowel de natuurwaarde als de fototechnische en esthetische kwaliteiten van elke foto bij de beoordeling in aanmerking genomen worden.

Je vindt hier het volledige reglement voor deelname.

Download deze informatietekst als PDF hier.