Atlas van de Wilde Bijen van Brussel, een nieuw project voor onze inheemse bestuivers!

De Atlas van de Wilde Bijen van het Brussels Gewest is een project dat loopt over 2 jaar (2019-2020). Het doel van het project is om meer kennis te verwerven over de diversiteit, de geografische verspreiding, de trends van populaties en de ecologische knelpunten voor meer dan 150 soorten wilde bijen die bekend zijn in ons Gewest. Het project heeft als toenaam ‘Wild BnB’ en dat staat voor “Wild Bees and Brussels”. De verwijzing naar een Bed&Breakfast is bewust want onze wilde bijen hebben niet alleen behoefte aan nestgelegenheid (bed) maar ook aan voedselplanten (breakfast). Over die beide aspecten willen we Brusselaars meer bewust maken.

Het eindproduct van het project zal beschikbaar zijn in 2020: een geïllustreerde atlas van al de wilde bijen die waargenomen zijn in het Brussels Gewest, met foto’s, een beschrijving, verspreidingskaarten, natuurhistorische aspecten en nog veel meer!

Atlas van de Brusselse Wilde Bijen

Waarom een Atlas van de Wilde Bijen?

Als we het over “bijen” hebben, denken de meeste mensen onmiddellijk aan de gedomesticeerde Europese honingbij (Apis mellifera). In België zijn er echter een 400-tal soorten wilde bijen waarvan de helft is waargenomen in het Brussels Gewest. Van grote sociale soorten als hommels tot heel kleine solitaire soorten die nesten maken in de bodem of stengels; al deze soorten hebben een belangrijke rol bij de bestuiving van onze inheemse planten en hebben een plaats in natuurlijke omgevingen, parken en tuinen. Jammer genoeg hebben we sommige soorten al een aantal decennia niet meer geregistreerd; deze zijn mogelijks uitgestorven. Vele andere soorten worden bedreigd door de impact van verdere verstedelijking.

Wie beheert dit project?

Dit project is een onderzoeksproject gefinancierd door Brussel Leefmilieu en wordt gecoördineerd door de ULB. Natuurpunt, Natagora en het KBIN zijn projectpartners. Aan de hand van dit project wil Brussel Leefmilieu in kaart brengen welke soorten het moeilijk hebben en wat we kunnen doen om hen te helpen in ons verstedelijkt gebied.

Ook jij kan helpen!

Kijk de volgende 2 jaren naar wilde bijen en registreer je waarnemingen. Wie weet ontdek je een soort die al meerdere jaren niet is waargenomen! Het overkwam al meerdere van onze Natuurpunt leden in Brussel. Neem goede foto’s vanuit verschillende hoeken (bovenaanzicht, zijaanzicht, vooraanzicht) en deel je waarnemingen op waarnemingen.be.

Contact

Stéphane De Greef, Brussels Bees Atlas Project Coordinator @ ULB
E-mail: stephane.de.greef@ulb.ac.be