Wat doen we?

Doelstellingen van Natuurpunt Brussel

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat stedelijke omgevingen niet noodzakelijk ‘verloren’ hoeven te zijn voor natuur. Integendeel, de grote diversiteit aan habitats in de stad zorgt vaak juist voor een grote diversiteit aan planten en dieren.

Wel is het zo dat die gemeenschappen erg te lijden hebben onder de stress van een stedelijke biotoop en dat ze daardoor gevaar lopen uit te sterven.

Natuur in de stad

De stad vormt een specifieke biotoop, die ook om een specifieke benadering vanuit het natuurbeheer vraagt. Natuurpunt meent dat ‘natuur in de stad’ veel te weinig aandacht en kansen krijgt en wil daar meer de nadruk opleggen.

Wil je de natuur beschermen? Blijf dan in de stad wonen!

En dat er heel wat te verwezenlijken is in Brussel, mag duidelijk zijn. Mens en dier hebben nood aan meer groen, maar niet eender welk groen. Het meeste baat hebben we bij kwaliteitsvol groen: plaatsen waar inheemse planten en dieren voedsel vinden en hun ‘diensten’ aan het stedelijk ecosysteem ten volle kunnen vervullen. Slecht ecologisch beheer leidt in een stad al vlug tot onevenwichten, zoals de woekering van soorten die overlast, schade of ziektes veroorzaken. Ook de Brusselaar is gebaat bij ‘echte’ natuur.

Concrete doelstellingen

“Brussel structureel groener maken, waarbij de natuurwaarde van het groen voorop staat”

Dat willen we realiseren door:

  • Vrijwilligerswerking
  • Natuureducatie (organiseren van workshops, cursussen,…)
  • Kennis- en expertise opbouwen
  • Meer samenwerking met andere (natuur)verenigingen, stadsbesturen en Leefmilieu Brussel
  • Sensibilisering voor het thema ‘natuur in de stad’
  • Verwerven van terreinen
  • Beheerwerking in die terreinen
  • Ledenwerving